top of page

מי אנחנו 

Compete For Peace הוקמה על ידי דבורה תנור.

אנו מאמינים שיש חשיבות מכרעת לשילוב מודעות במערכת החינוך שכן העתיד שאנו שואפים לראות פריחה נמצא בידי הדורות הצעירים. 

bottom of page