top of page

ערכי הליבה שלנו

ל-Competite For Peace אין ואינו מיישם שום סוג של אג'נדה פוליטית. אנחנו, בניגוד לארגונים אחרים, נקטנו בגישה שונה בהקמת ארגון ללא מטרות רווח לקידום השלום באזור. אנו מתמקדים ביצירת מנטליות שלווה בקרב אנשים בחברה שלנו באזור זה במקום לשאוף לחזון המבוסס על פתרון ספציפי המורכב מתווה פוליטי מסוים.

 

Compete For Peace מספק פלטפורמה ניטרלית לדור הצעיר להציג בגלוי את רעיונותיהם על שלום באמצעות היצירתיות שלהם ויוזמה עצמאית משלהם.

Compete For Peace מעודד בני נוער לחשוב בעצמם ולעסוק במשימה הקולקטיבית לדו קיום בשלום.

bottom of page