top of page

המשימה שלנו

Compete For Peace הוא ארגון ללא מטרות רווח שנוצר כדי לקדם את המודעות לשלום בקרב פלסטינים וישראלים. באמצעות תחרות יצירתית ומשעשעת זו, התלמידים יוכלו להציג את רעיונותיהם על שלום. תחרות זו מורכבת משלוש קטגוריות, כל אחת נוגעת לקבוצת גיל אקדמית מסוימת: בית ספר יסודי, חטיבת ביניים ותיכון. לפיכך, לכל קבוצה יהיו דרישות שונות, אם כי המשימה העיקרית תישאר קבועה.

 

Compete For Peace מתמקדת בעיקר בדור הצעיר. על ידי התמקדות בקבוצה זו, נוכל להשיג ביעילות את המשימה שלנו ליצור שלום במדינה. ישנה חשיבות מכרעת לשילוב מודעות במערכת החינוך, שכן העתיד שאנו שואפים לראות פורחת בשנים הקרובות נמצא בידי הדורות הצעירים.

 

באמצעות יוזמה יצירתית זו, התלמידים יחשבו באופן אינדיבידואלי על המצב הפוליטי בו הם חיים. באמצעות פיתוח יצירתי של פרויקט המכוון למטרה מסוימת, מוחות צעירים יהפכו מודעים יותר לחברה כולה. מגיל צעיר תלמידים לומדים ומפנימים סטריאוטיפים מטבעם בשל האופן שבו החברה נבנית. סטריאוטיפים אלו יוצרים דעות קדומות, לכן, משפיעות על התנהגותם של אנשים כלפי אחרים מקבוצות שונות. על ידי מתן מרחב ניטרלי לתלמידים לשתף את הרעיונות שלהם לעולם שליו יותר, אנו מקווים להפחית את העוינות בין שתי הישויות, ובכך לעזור ליצור חברה הרמונית יותר.

 

עלינו לקחת על עצמנו לשנות את הדרך שבה אנו כחברה מזהים אחרים ולמנוע ממנה להשפיע על הנוער שלנו. Compete For Peace תספק פרספקטיבה ניטרלית, ולכן יגביל את ההטיה שנוצרה על ידי דורות של עוינות. כל משתתף יוכל להשתמש בהגשות האמנותיות שלו כדי להילחם באפליה ולהפוך לזרז לשינוי. המטרה העיקרית היא לספק פלטפורמה לתלמידים להעלאת המודעות, ובמקביל לזכות בעצמם למודעות.

 

Compete For Peace הוא האמצעי לפתרון המחלוקת המתמשכת בין הפלסטינים לישראלים בחברה של היום. המטרה הסופית של Compete For Peace היא לקדם מודעות לשלום בין שני הצדדים, פלסטינים וישראלים, כמו גם לשפר את התפיסה של שתי ההשקפות כלפי הפרדיגמות של זו.

bottom of page